House and Club

Activity Incharge – T.N. Ghimire (Secondary)
Activity Incharge – Surchen Shah (Lower Secondary)
Activity Incharge – Anusha Rana (Primary)
Club Co-ordinator – Shiva Narayan Mirda
Club Incharges
Aryabhatt Mathematics Club – Mahesh Karki
Charles Babbage Computer Club – Rajan Bajracharya
Devkota Nepali Club – Mahendra Neupane
Friends of Zoo – Pradeep Shrestha
Gorakh Yoga Club – Swasthani Timalsina
Helen Keller Library Club- Krishna Bhakta Maharjan
Interact club – Keshav Dangal
Kabir Sahitay Samaj- Indu Thakur
Mayur Dance Club – Lizendra Maharjan
Mother Teresa Social Service Club – Aarati Sharma
Nati Kazi Music Club – Bimala Bhusal
Newton Science Club-
Red Cross – Ghanshyam Aryal
Shakuntala Literary Club – Dayanidhi Gautam
Sports Club – Kishor Kunwar
Sudha Sagar Vocational & OBTE Club – Rojina Rai
Uttam Kiran Art Club – Mangal Krishna Prajapati
Vashudha Eco Club-
Wordsworth English Club – Mubina Thapa
Secondary House Incharges
Annapurna House – Pratima Rai
Dhaulagiri House – Bhuwan Poudel
Gaurishankar House – Asha Limbu
Kanchanjanga House – Obhan Poudel
Lhotse House – Priya Shah
Machhapuchhre House – Sunil Kumar Gupta
Primary House Incharges
Annapurna House – Rosha Nakarmi
Dhaulagiri House –
Gaurishankar House – Jamuna Silwal
Lhotse House – Aliza Sharma
Primary Club Incharges
Aryabhatta Maths Club – Kumar Karki
Devkota Nepali Club – Ratna Shova Sangat
Kabir Sahitya Samaj – Vinita Kumari
Mother Teresa Social Service Club – Pragati Khadka
Newton Science Club – Pratikshya Nepali
Wordsworth Enlgish Club – Divya Nakarmi