HODs

 

English Mr. Dev Raj Gelal
Nepali Mr.Narayan Khatiwada
Hindi Mr. Purshottam Pokhrel
Sanskrit Mr. Govinda Ghimire
Science Mr. Kamlesh Karn
Maths Mr. R. K. Tripathi
S.Std Mr. Bidur Sharma
Computer Mr. Tajendra Pachhai
HEP Mr. Binod Piya
Music Mr. Jay Srivastav
Dance Mrs. Srijana Shrestha
Sports Mr. Purnendu Ghosh
Vocational Mr. Samir Desar
Art Mr. Raju Muni Bajracharya
Yoga Mr. Alok Mishra
Commerce Mr. Sanjay Jha