Admin

Administrative Staff
Mr. Hari Gurung
Mr. Bijay Karn
Mr. Abhishek Dhakal
Mr. Nabaraj Basnet
Ms. Rinku Agrawal
Mr. Deepak Karn
Mrs. Usha Maharjan
Ms. Preeti Karki
Mrs. Chunnu Adhikari
Mrs. Shobha Basnet
Mrs. Mandira Koirala
Mr. Nirmal Dahal
Ms. Rupa Lal Datta
Mr. Sudhir Mishra
Ms. Luna Acharya
Ms. Sangita Sah
Ms. Jayanti Karki
Ms. Sucheta Shrestha
Mrs. Durga Kumari Shrestha
Ms. Radha Sharma